Informacje ogólne
Regulaminy
Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niżej wymienionych Regulaminów:

Uprawnienia do wstępu bezpłatnego lub ulgowego Zamku Królewskiego na Wawelu https://wawel.krakow.pl/wstepy-bezplatne-i-ulgowe

Uwaga: uprawnienia do ulg dla posiadaczy Kart Krakowskich i Karty Dużej Rodziny obowiązują tylko dla Zamku Królewskiego na Wawelu
Dodatkowe zasady zwiedzania w czasie pandemii
Zwiedzanie wystaw we wnętrzach jest możliwe wyłącznie z zachowaniem obowiązku zakrywania ust i nosa, a na zewnątrz z zachowaniem dystansu społecznego lub zakrywając usta i nos  w przypadku gdy zachowanie dystansu nie jest możliwe.
Proces zakupu

Bilety w przedsprzedaży są udostępniane stopniowo, w terminie wyznaczonym przez Zamek.

Zakupiony bilet upoważnia do wejścia na wystawę bez przewodnika, chyba że w ofercie zaznaczono inaczej.

Zwiedzanie indywidualne z przewodnikiem Zamku Królewskiego na Wawelu jest możliwe jedynie pod warunkiem dokonania wcześniejszej rezerwacji biletów i usługi przewodnickiej w Biurze Rezerwacji pod nr telefonu lub adres e-mail widocznym na dole strony.

Aby kupić bilet wstępu on-line należy wybrać datę zwiedzania, lokalizację, rodzaj wydarzenia, a następnie nazwę wydarzenia i godzinę wejścia.

Po wyborze rodzaju biletu należy dokonać płatności z wykorzystaniem przelewu bankowego lub karty płatniczej.

Zakup wyłącznie biletu bezpłatnego nie jest możliwy w systemie. Jeśli zwiedzanie będzie miało miejsce bez osoby towarzyszącej, która zapłaci za swój bilet umożliwiając tym samym realizację transakcji w systemie, prosimy o kontakt na adres : ebilet-kontakt@wawelzamek.pl

Maksymalna liczba biletów możliwa do zakupu na tę samą wystawę i godzinę w ramach jednej transakcji wynosi 5 szt. (nie dotyczy biletów rodzinnych na Zamek w Pieskowej Skale gdzie liczba wejść jest od razu wpisana w rodzaj wybranego biletu).

Przy zakupie biletów na kilka ekspozycji prosimy o uwzględnienie czasu przejścia pomiędzy nimi.

W serwisie obowiązuje określony czas na dokonanie transakcji (20 min.) i płatność (15 min.). Po tym czasie transakcja zostanie anulowana, a bilety zwrócone do puli.

Bilet zostanie przesłany na adres e-mail podany podczas realizacji transakcji. Może być przedstawiony do kontroli w wersji elektronicznej lub papierowej.

Zwiedzający jest zobowiązany przy wejściu na ekspozycję do okazania biletu wstępu wraz dokumentem uprawniającym do ulgi lub wejścia bezpłatnego.

Informujemy, że bilety wstępu są dostępne również do zakupu na miejscu w kasie w dniu zwiedzania do wyczerpania limitu.

Bilety wstępu do Zamku Królewskim na Wawelu można zakupić maksymalnie dzień przed terminem zwiedzania.

Lokalizacja

Zamek Królewski na Wawelu

https://goo.gl/maps/kzVV7uCMwJF1uwz69

Zamek w Pieskowej Skale

https://goo.gl/maps/fj46ZjZCvzsJK49M7

Dwór w Stryszowie

https://goo.gl/maps/dEX6fRX1a2Bvobse9

Mapa Wzgórza Wawelskiego

https://wawel.krakow.pl/plan-wzgorza-wawelskiego

Parkingi:

https://wawel.krakow.pl/jak-do-nas-trafic

http://pieskowaskala.eu/zwiedzanie/#dojazd

http://dwor-stryszow.pl/zwiedzanie/#dojazd

Dostępność dla Niepełnosprawnych

https://wawel.krakow.pl/deklaracja-dostepnosci/

http://pieskowaskala.eu/deklaracja-dostepnosci/

http://dwor-stryszow.pl/deklaracja-dostepnosci/